Dlaczego Polacy nie ufają instytucjom finansowym?
(17-11-2014) Artykuł

Dlaczego Polacy nie ufają instytucjom finansowym?

Ani banki, ani towarzystwa ubezpieczeniowe, ani pośrednicy finansowi nie wzbudzają zaufania Polaków. Jak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, tylko kilkanaście procent Polaków ma do zaufanie do tych instytucji.

- Moje zaufanie podważa nieuzasadniona zmiana oprocentowania, dodawanie dodatkowych ubezpieczeń przy podpisywaniu umowy albo konieczność wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wyjaśnia jeden z respondentów. Przytłaczająca większość ankietowanych uważa, że instytucje finansowe koncentrują się na własnych korzyściach: 77 proc. twierdzi, że banki skupiają się tylko na zyskach, a 80 proc. myśli tak o towarzystwach ubezpieczeniowych i doradcach finansowych. Ponadto badani piętnują instytucje finansowe m.in. za bezwzględne wykorzystywanie swojej przewagi wynikającej z większej wiedzy o usłudze (w jednym i drugim przypadku ponad 80 proc. wskazań) oraz sprzedaż klientom niepotrzebnych im produktów.

Nieufność Polaków do instytucji finansowych to efekt niskiej wiedzy finansowej, negatywnych własnych doświadczeń oraz niepokojących doniesień medialnych. – Osoby, które nie korzystają z usług finansowych często mają poczucie, że świat banków i towarzystw ubezpieczeniowych jest mało przystępny, stąd nie wzbudza zaufania – zauważa prof. Dominika Maison, autorka badania. – I dlatego tak ważna jest edukacja. Co jeszcze może budować zaufanie do instytucji finansowych? – Jest to z pewnością kwestia jakości obsługi, którą badani charakteryzują jako uczciwe doradztwo połączone z osobistą relacją i uprzejmością – dodaje prof. Maison.

Badanie "Służba czy biznes. Rola instytucji finansowych w społeczeństwie" zrealizowano w październiku 2014 r. na reprezentatywnej grupie Polaków. Jego wyniki były prezentowane w czasie konferencji „Wybory liderów: wartości czy wskaźniki?” będącej częścią projektu nienieodpowiedzialni.pl.

Pełne wyniki badań dostępne w formule "Pay with a tweet or Facebook".

Główni partnerzy:

Najpopularniejsze artykuły:

Inne artykuły

(21-6-2016)

Etyka w finansach. Czy istnieje? Czy się poprawia?

Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Członek Koalicji Prezesi-Wolontariusze

(15-6-2016)

Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Ewa Konczal CEE Manager, Europejskie Stowarzyszenie Venture Philanthropy EVPA

(10-6-2016)

O wolontariacie

Małgorzata Mazur - Łukasiak, ekspert ds. komunikacji społecznej o tym jak można angażować się w nowatorskie formy wolontariatu.

(30-5-2016)

Biznes bez wartości nie ma przyszłości!

Paweł Łukasiak, Fundacja Dobra Sieć. Postmodernistyczny czy ponowoczesny model biznesowy zorientowany jest na zaspokajanie różnych potrzeb konsumentów. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w tym obszarze nastąpił ogromny postęp: wiemy, jak zaspokoić praktycznie wszelkie możliwe potrzeby konsumenta. W krajach wysoko rozwiniętych przestrzeń do dalszego wzrostu rynkowego jest coraz bardziej ograniczona; w zasadzie pozostaje nam wymyślanie nowych potrzeb lub poszukiwanie innych sposobów ich zaspokajania.

(24-5-2016)

Zmysł harmonii i ładu korporacyjnego

dr Krzysztof Grabowski, doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ładu Korporacyjnego o tym, że tylko szerokie podejście do ładu korporacyjnego prowadzi do harmonijnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron i do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

(2-5-2016)

Samopoczucie klienta na wagę złota

Samopoczucie klienta na wagę złota - czym jest reputacja firm i co na nią wpływa. Jak wygląda budowanie reputacji w polskich firmach.