Dlaczego Polacy nie ufają instytucjom finansowym?
(17-11-2014) Artykuł

Dlaczego Polacy nie ufają instytucjom finansowym?

Ani banki, ani towarzystwa ubezpieczeniowe, ani pośrednicy finansowi nie wzbudzają zaufania Polaków. Jak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, tylko kilkanaście procent Polaków ma do zaufanie do tych instytucji.

- Moje zaufanie podważa nieuzasadniona zmiana oprocentowania, dodawanie dodatkowych ubezpieczeń przy podpisywaniu umowy albo konieczność wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wyjaśnia jeden z respondentów. Przytłaczająca większość ankietowanych uważa, że instytucje finansowe koncentrują się na własnych korzyściach: 77 proc. twierdzi, że banki skupiają się tylko na zyskach, a 80 proc. myśli tak o towarzystwach ubezpieczeniowych i doradcach finansowych. Ponadto badani piętnują instytucje finansowe m.in. za bezwzględne wykorzystywanie swojej przewagi wynikającej z większej wiedzy o usłudze (w jednym i drugim przypadku ponad 80 proc. wskazań) oraz sprzedaż klientom niepotrzebnych im produktów.

Nieufność Polaków do instytucji finansowych to efekt niskiej wiedzy finansowej, negatywnych własnych doświadczeń oraz niepokojących doniesień medialnych. – Osoby, które nie korzystają z usług finansowych często mają poczucie, że świat banków i towarzystw ubezpieczeniowych jest mało przystępny, stąd nie wzbudza zaufania – zauważa prof. Dominika Maison, autorka badania. – I dlatego tak ważna jest edukacja. Co jeszcze może budować zaufanie do instytucji finansowych? – Jest to z pewnością kwestia jakości obsługi, którą badani charakteryzują jako uczciwe doradztwo połączone z osobistą relacją i uprzejmością – dodaje prof. Maison.

Badanie "Służba czy biznes. Rola instytucji finansowych w społeczeństwie" zrealizowano w październiku 2014 r. na reprezentatywnej grupie Polaków. Jego wyniki były prezentowane w czasie konferencji „Wybory liderów: wartości czy wskaźniki?” będącej częścią projektu nienieodpowiedzialni.pl.

Pełne wyniki badań dostępne w formule "Pay with a tweet or Facebook".

Główni partnerzy:

Najpopularniejsze artykuły:

Inne artykuły

(2-5-2016)

Samopoczucie klienta na wagę złota

Samopoczucie klienta na wagę złota - czym jest reputacja firm i co na nią wpływa. Jak wygląda budowanie reputacji w polskich firmach.

(14-4-2016)

Jak branża finansowa może wspierać ekonomię społeczną?

Ekonomia społeczna to taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, by służyła ona przede wszystkim realizacji określonych celów społecznych – funkcjonując w realiach wolnego rynku i korzystając z jego mechanizmów.

(12-4-2016)

Mistyfikacje etyczne

W jaki sposób można zachęcać innych, aby robili to, co w danej organizacji uznaje się za słuszne i potrzebne? Wszyscy ci, którzy mają dzieci, dobrze wiedzą, że najlepsze do tego są nagrody, tzn. wyznaczamy pewne zasady, a później weryfikujemy, zadając to najważniejsze pytanie: „Czy byłaś grzeczna?”. Jeżeli tak, to czeka cię nagroda, najlepiej w postaci tego wymarzonego prezentu.

(5-4-2016)

O namiętności do pieniędzy i nieufności do banków

Na wyspach Mikronezji pieniądze mają postać wielkich kamiennych kręgów zwanych Rai, które leżą w różnych miejscach, także na dnie morza i co jakiś czas zmieniają właścicieli. Nikt nie nosi w kieszeni drobnych ani nie wypycha banknotami portfeli. Można się bez tego obejść, z czego my, posiadacze kart kredytowych, też coraz lepiej zdajemy sobie sprawę.

(4-4-2016)

Trzecie wydanie gazety Nienieodpowiedzialni

Zaufanie i odpowiedzialność – czy będą podstawą przedsiębiorstwa przyszłości? Jak tworzyć instrumenty finansowe, które pomagają ludziom? Na te i wiele innych pytań, w najnowszym numerze Nienieodpowiedzialnych odpowiedzi udzielają osobistości ze świata finansów i nauki. W nieregularniku przeczytamy także o wartościach,zrównoważonym rozwoju i zaangażowaniu społecznym w biznesie oraz o głównych grzechach branży finansowej.

(19-1-2016)

Definitywna zmiana przyszłości CSR.

Definitywna zmiana przyszłości CSR. Biznes ma do odegrania istotną rolę w zmianach społecznych, ale nie poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Jak odejść od inwestycji opartych na CSR w stronę innowacyjnych, opartych na technologiach rozwiązaniach? Jak branża finansowa może włączyć się w ten trend? Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą inspiracją zza oceanu, autorem artykułu jest Paul Klein, prezes Impakt oraz założyciel HireUp.