Dlaczego Polacy nie ufają instytucjom finansowym?
(17-11-2014) Artykuł

Dlaczego Polacy nie ufają instytucjom finansowym?

Ani banki, ani towarzystwa ubezpieczeniowe, ani pośrednicy finansowi nie wzbudzają zaufania Polaków. Jak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, tylko kilkanaście procent Polaków ma do zaufanie do tych instytucji.

- Moje zaufanie podważa nieuzasadniona zmiana oprocentowania, dodawanie dodatkowych ubezpieczeń przy podpisywaniu umowy albo konieczność wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wyjaśnia jeden z respondentów. Przytłaczająca większość ankietowanych uważa, że instytucje finansowe koncentrują się na własnych korzyściach: 77 proc. twierdzi, że banki skupiają się tylko na zyskach, a 80 proc. myśli tak o towarzystwach ubezpieczeniowych i doradcach finansowych. Ponadto badani piętnują instytucje finansowe m.in. za bezwzględne wykorzystywanie swojej przewagi wynikającej z większej wiedzy o usłudze (w jednym i drugim przypadku ponad 80 proc. wskazań) oraz sprzedaż klientom niepotrzebnych im produktów.

Nieufność Polaków do instytucji finansowych to efekt niskiej wiedzy finansowej, negatywnych własnych doświadczeń oraz niepokojących doniesień medialnych. – Osoby, które nie korzystają z usług finansowych często mają poczucie, że świat banków i towarzystw ubezpieczeniowych jest mało przystępny, stąd nie wzbudza zaufania – zauważa prof. Dominika Maison, autorka badania. – I dlatego tak ważna jest edukacja. Co jeszcze może budować zaufanie do instytucji finansowych? – Jest to z pewnością kwestia jakości obsługi, którą badani charakteryzują jako uczciwe doradztwo połączone z osobistą relacją i uprzejmością – dodaje prof. Maison.

Badanie "Służba czy biznes. Rola instytucji finansowych w społeczeństwie" zrealizowano w październiku 2014 r. na reprezentatywnej grupie Polaków. Jego wyniki były prezentowane w czasie konferencji „Wybory liderów: wartości czy wskaźniki?” będącej częścią projektu nienieodpowiedzialni.pl.

Pełne wyniki badań dostępne w formule "Pay with a tweet or Facebook".

Główni partnerzy:

Najpopularniejsze artykuły: