Nienieodpowiedzialni - Główna

Główni partnerzy:

Najpopularniejsze artykuły:

Inne artykuły:

(21-6-2016)

Etyka w finansach. Czy istnieje? Czy się poprawia?

Marek Rybiec, Prezes Zarządu Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Członek Koalicji Prezesi-Wolontariusze

(15-6-2016)

Venture philanthropy i społeczne inwestycje – o co chodzi?

Ewa Konczal CEE Manager, Europejskie Stowarzyszenie Venture Philanthropy EVPA

(10-6-2016)

O wolontariacie

Małgorzata Mazur - Łukasiak, ekspert ds. komunikacji społecznej o tym jak można angażować się w nowatorskie formy wolontariatu.

(6-6-2016)

Szpalty roku dla gazety Nienieodpowiedzialni

Nagroda Szpalty roku dla gazety Nienieodpowiedzialni. Nasza gazeta została wyróżniona za innowacyjny i społecznie odpowiedzialny wymiar komunikacji krzewiący idee zrównowazonego rozwoju branży finansowej.

(30-5-2016)

Biznes bez wartości nie ma przyszłości!

Paweł Łukasiak, Fundacja Dobra Sieć. Postmodernistyczny czy ponowoczesny model biznesowy zorientowany jest na zaspokajanie różnych potrzeb konsumentów. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w tym obszarze nastąpił ogromny postęp: wiemy, jak zaspokoić praktycznie wszelkie możliwe potrzeby konsumenta. W krajach wysoko rozwiniętych przestrzeń do dalszego wzrostu rynkowego jest coraz bardziej ograniczona; w zasadzie pozostaje nam wymyślanie nowych potrzeb lub poszukiwanie innych sposobów ich zaspokajania.

(24-5-2016)

Zmysł harmonii i ładu korporacyjnego

dr Krzysztof Grabowski, doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ładu Korporacyjnego o tym, że tylko szerokie podejście do ładu korporacyjnego prowadzi do harmonijnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron i do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.